دیدبان

عوامل ساختاری بی‌تقوایی در شبکه‌های اجتماعی سایبری

عوامل ساختاری بی‌تقوایی در شبکه‌های اجتماعی سایبری

چکیده

ظهور شبکه‌های اجتماعی سایبری در جوامع مذهبی چالش‌هایی را به همراه داشته است. به نظر می‌رسد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی آن، جدای از فرصت‌هایی که به وجود آورده‌اند، تفاوت‌هایی از نظر ساختاری با فضای حقیقی دارند که دین‌داری و رعایت تقوا را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است. به دلیل همین تفاوت‌ها، فعالیت کردن در فضای مجازی و پاک ماندن در آن تقوای دوچندانی می‌خواهد.
این مقاله، با استفاده از پارادایم دوفضایی شدن و آسیب‌های مجازی، در سنت روش تحقیق کیفی با تلفیق سه روش مصاحبه عمیق برخط، مصاحبه گروه متمرکز و مشاهده مشارکتی و غیرمشارکتی، درصدد کشف تفاوت‎های ابعاد رعایت تقوا در محیط سایبر با فضای حقیقی است.
در نهایت 11 عامل ساختاری بی‌تقوایی در این شبکه‌ها، ارائه گشته است. همچنین در جدولی راهکارهایی بر اساس این عوامل ساختاری برای کاربران، خانواده آن‌ها و مسئولان پیشنهاد شده است.

کلیدواژگان: بی‌تقوایی؛ شبکه اجتماعی؛ فضای سایبر؛ گناه؛ اینترنت؛ راهکار؛ عوامل ساختاری

نویسندگان:

سید حسین شرف‌الدین: استادیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

 محمدجواد نوروزی اقبالی: کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع و پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

دو فصلنامه دین و ارتباطات - دوره 23، شماره 49، تابستان و پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

مرتبط‌ها

بهترین هتل های شهر مشهد

گرگ یا گوسفند ناتو پشت آیفون است

آل خلیفه در سراشیبی سقوط

تحقیر با تدبیر رئیس‌جمهور چه نسبتی دارد؟

درس‌های عملیات آزادسازی خرمشهر

بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس