دیدبان
جوابیه ای بر بیانیه وزارت ارشاد

چرا وزارت ارشاد فتوای مراجع را نمی فهمد؟

چرا وزارت ارشاد فتوای مراجع را نمی فهمد؟

دیدبان؛ پس از انتشار خبر صدور مجوز برای آلبومی که در آن از یک زن بعنوان خواننده یاد شده است، هجمه ها و جهت گیری های متفاوتی از سوی نهادها و مراجع اتخاذ شد و مراجع عظام تقلید نسبت به این اقدام وزارت ارشاد شکایت کرده و اعلام نارضایتی کردند. وزارت ارشاد در اعلامیه ای اعلام کرد که هیچگونه مجوزی برای خوانندگی زنان نداده و مجوز برای همخوانی زن و مرد صادر شده است. اگر این آلبوم بصورت همخوانی نیز باشد ، در صورتی این همخوانی جائز است که صدای زن و مرد قابل تفکیک و شناخت نباشند؛ اما در این آلبوم دو نفر میخوانند که صدای هریک از آنان کاملا قابل تشخیص بوده و صدای خواننده زن کاملا قابل تشخیص می باشد.

در بیانیه وزارت ارشاد ، منتقدین به این کار اشتباه وزارت را رسانه های معاند با دولت میخواند؛ آیا تمامی متدینین که به این کار وزارت ارشاد انتقاد دارند نیز با دولت تدبیر و امید عناد دارند یا برای مسئله فرهنگ اسلامی کشورمان دغدغه دارند؟ از وزارت ارشاد دولتی که خود را حامی انتقاد و انتقادپذیر میداند این بیان درباره منتقدین بعید و دور به نظر میرسد.

حال به تبیین نظر مقام معظم رهبری که چندی پیش با براشت غلط وزیر ارشاد به صورت دیگری مطرح شد می پردازیم:

نظر مقام معظم رهبری درباره صدا و آواز زنان: در حرمت شنیدن غنا فرقى بین غناى مرد و غناى زن نیست ولى شنیدن صداى زن اگر غنا نباشد، حرمت شرعى ندارد مگر آن که به قصد ریبه و یا موجب ترتّب مفسده باشد ولى شنیدن خوانندگى زن که غالباً مشتمل بر مفسده است جایز نیست. (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، بخش مسائل فرهنگی و اجتماعی ، شنیدن صدا و غنای زن)

تبیین این فتوا: برخی از علمای شیعه بر این باور هستند که گوش دادن به صدای زن به صورت ذاتی حرام است به این معنا که حتی صحبت کردن عادی زن نامحرم را نمی توان شنید مگر از باب اضطرار، بر این اساس حتی صحبت کردن زنان در کوچه و بازار نیز حرام می شود مگر بر اساس نیاز و اضطرار. اما مقام معظم رهبری با فتوای خود بیان نمودند که صدای زن فی ذاته حرام نیست به این معنا که گوش دادن به صحبت های زن حرام نیست. اما در خصوص موسیقی بحث ریبه و غنا در صدای زن مطرح است. از آن رو که خوانندگی زنان نوعا با ریبه همراه است گوش دادن به صدای زنی که در حال خوانندگی است حرام است. بنابراین از فتوای فوق این استخراج نمی شود که مقام معظم رهبری گوش دادن به صدای خوانندگی زن را حلال بدانند بلکه ایشان تنها بیان نموده اند که صدای زن ذاتا حرام نیست اما در خصوص خوانندگی عنوان دیگری به نام وجود ریبه در صدای زن مطرح است که این مساله موجب حرام شدن خوانندگی زنان برای مردان است.

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98