دیدبان

33 سال پیش در چنین روزی

گلایه از انتقاد ناپذیری مسئولین

آیت الله جنتی با اشاره به ضعف مدیریت و ناتوانی مدیران در تحمل انتقاد گفت: متاسفانه بعضی از مسئولین و به محض این که یکی از زیر دستان نقطه ضعف های مسئولی را به او می گوید، عوض تشریک مساعی در برابر او موضع گیری می کند.

گلایه‌ خانواده شهید تفحص شده از برنامه «امشب»

مسئولین برنامه زنده «امشب» با دعوت از خانواده یک شهید تازه تفحص شده و انتظار 2 ساعت آنها در بخش پخش، فقط از آنها خواستند تا در این برنامه خود را معرفی کنند و هیچ برنامه ای در باره شهد و این شهید تنظیم نشده که این امر موجب ناراحتی آنها از مسئولین این برنامه شد.

گلایه‌های نادران از عملکرد دولت یازدهم

الیاس نادران در خصوص عملکرد اقتصادی دولت در حوزه اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها و مذاکرات هسته‌ای انتقادات تندی را به دولت یازدهم وارد کرد و گفت: آقای روحانی کتمان حقیقت و اظهار ناقص آن با راستگویی ناسازگار است.

«مقاومت»؛ ابزار پیشرفت یا مانعی برای آن؟

در بسیاری از مجامع دانشگاهی و سیاسی این باور وجود دارد که برای توسعه و تحقق اهداف سند چشم انداز، باید نوعی رویکرد تنش زدا و قائل به همکاری با جامعه ی بین المللی اتخاذ شود؛ این در حالی است که گفتمان پیشرفت، سازش را برنتابیده و بر مقاومت استوار است. با این وصف آیا مقاومت مانعی برای تحقق سند چشم انداز نیست؟