دیدبان

ناآرامی زمین در کرمانشاه!

از شب گذشته تا ساعت هشت صبح امروز 152 زمین لرزه داشته‌ایم که از این تعداد 2 مورد بالای 5 ریشتر، 7 مورد بین 4 تا 5 ریشتر و 37 مورد بین 3 تا 4 ریشتر بوده است.

سه دلیل برافروخته شدن آتش فتنه عراق

س از این جلسه اختلافات مذهبی در بین مردم عراق شدت گرفت و حتی انفجارهای درون عراق نیز رنگ و بوی مذهبی به خود گرفت به طوری که حدود 70 درصد انفجارها در مناطق شیعه نشین و تنها 30 درصد در مناطق سنی نشین اتفاق می افتاد که این خود نیز بر دامنه اختلافات مذهبی می افزود.