دیدبان

عملکرد وزارت نفت در دو سالی که گذشت

رؤیای پساتحریم، ژنرال‌های پیر زنگنه را فلج کرد

ناکارآمدی بخش‌هایی از صنعت نفت نتیجه رؤیا پردازی ژنرال‌های وعده داده شده زنگنه از وضعیت این صنعت بعد از لغو تحریم‌هاست و امروز جسم نحیف و رنجور بزرگترین نهاد اقتصادی کشور، نیاز مبرم و فوری به درمان دارد.