دیدبان

بررسی نتیجه انتخابات اسرائیل؛

یِکّه‌تازی «بی بی» به سر رسیده است؟

هرچند به ظاهر و روی کاغذ تا اینجای کار راستگرایان با 65 کرسی بر 55 کرسی چپ گرایان غلبه کرده اند اما امکان دارد بنی گانتص میانه رو که از حمایت احزاب میانه و چپ برخوردار است و حتی در احزاب راست از حمایت موشه یعالون و گابی اشکنازی برخوردار است، بتواند احزاب راست را متقاعد کند از او حمایت کرده و همزمان با ائتلاف با حزب کوچک کولانو به نخست وزیری نزدیک ‌شود.
بررسی بیستمین انتخابات کنست رژیم صهیونیستی

انتخابات چاره ساز نیست

حدود دی ماه بود که بار دیگر اختلافات در کابینه اسرائیل تا حدی بالا گرفت که بار دیگر نخست وزیر، طرح تکراری انحلال کنست را ارائه کرد طرحی که به صورت طبیعی انحلال کابینه را هم به دنبال خواهد داشت. پذیرفته شدن این طرح موجب شد، در 17 مارس(26 اسفند) بار دیگر پیش از موعد عادی انتخابات برگزار شد.