دیدبان

بازگشایی مسیر دریایی به بنادر اروپایی

مدیرعامل کشتیرانی از بازگشایی مسیر دریایی به بنادر اروپایی پس از ۷سال خبرداد و با اعلام"مذاکره با کشتی‌سازان اروپایی، چینی، کره‌ای و شیپ‌یاردهای داخلی برای خرید کشتی" گفت:‌اولین کشتی‌ ایرانی با محموله محصولات پتروشیمی به سمت یک بندر اروپایی حرکت کرد.

ناوهای ایران در ساحل شرکای امنیتی آمریکا پهلو می‌گیرد

"امریکن اینترپرایز" با اشاره به خبر پهلو گرفتن ناوگروه نیروی دریایی ارتش ایران در جیبوتی نوشت: شاید این خبر به اندازه عبور از کانال سوئز پوشش داده نشده است، اما باید در نظر داشت که ناوگروه ایرانی در بندر یکی از اصلی ترین متحد آفریقایی واشنگتن پهلو گرفته بود.