دیدبان

چرا مردم به قرنطینه تن نمی‌دهند

در کنار عوامل متعددی که در مورد عدم تن دادن مردم به قرنطینه خانگی وجود دارد یکی هم غم نان است. چرا فکر می‌کنید مردم آنقدر پول و پس‌انداز دارند که می‌توانند گوشه خانه بنشینند و از جیب بخورند؟