دیدبان

اولین شماره از مجموعه پوستر های غفلت

پوسترهای غفلت/1-ماشین دولتی یعنی چه؟

با بازخوانی فرمایشات رهبر انقلاب از ابتدای زعامت معظم له ، موارد متعددی از دستورات و فرمایشات ایشان به چشم می خورد که با نگاه خوش بینانه می توان گفت که از آن ها غفلت شده است . به همین منظور پایگاه دیدبان در نظر دارد در طرح مجموعه پوسترهای "غفلت" فرمایشات و دستورات ایشان را که در طول سالیان متمادی از آن ها غفلت صورت گرفته و باعث ایجاد نارضایتی هایی شده است را بازخوانی و یادآوری نماید .