دیدبان

فقط عاشقان صندلی ریاست ببینند!

برخی‌ها خودشان را می‌کُشند تا نماینده مجلس شوند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) فرمودند: برخی‌ها برای نمایندگی مجلس خودشان را می‌کُشند؛ اگر راه پیدا نکنند یا صلاحیّتش را تأیید نکنند یا رأی نیاورد، خودش را به آب و آتش و در و دیوار می‌زند که چرا نشد؛ این عقل و تدبیر نیست.