دیدبان

پرویز امینی:

آیات جنتی و یزدی و مصباح به نمادهای ضد انگلیس تبدیل می شوند

ورود انگلیس به مخالفت با آیات جنتی و یزدی و مصباح ولو اینکه این پیشفرض واقعیت داشته باشد، به ضد خود تبدیل خواهد شد. چرا که این سه نفر به نمادهای ضد انگلیسی تبدیل خواهند شد و مردم اینقدر تنفر از دخالت بیگانگان دارند که به عکس خواسته آن‌ها عمل کنند.
در یادداشتی پس از انتخاب مجدد قالیبف؛

پرویز امینی: پیروزی قالیباف نشان داد جمع تکلیف با نتیجه ممکن است

پرویز امینی در یادداشتی نوشت: قالیباف در شرایطی منتخب شورا برای شهرداری تهران بود که از یک طرف خروج یک نفر از اصولگرایان و از سوی دیگر جایگزینی یک اصلاح‌طلب، اصولگرایان را در شرایط سخت‌تری نسبت به رقیب قرار داد اما توانستند اراده خود را به پیش ببرند.
پرویز امینی مطرح کرد: `جامعه شناسی انتخابات 24 خرداد`

کلیدی که قفل های انتخابات را برای روحانی باز و درهای گشوده را برای رقبای روحانی قفل کرد، چه بود؟

به طور طبیعی، پرسش اصلی امروز در تحلیل انتخابات یازدهم ریاست جمهوری این است که چرا آقای روحانی پیروز انتخابات شد؟ اهمیت این پرسش فراتر از یک پرسش طبیعی است؛ چرا که با محاسبه ی «محدودیت ها» و «امتیازات» رقبای اصلی در مرحله ی پیش از انتخابات، نباید چنین نتیجه ای رقم می خورد.
اختصاصی دیدبان از فضای سیاسی امروز ایران

موج چهارم تغییر فضای سیاسی ایران

مفاهیم و مقولات پیشین برای تیپ شناسی و جریان شناسی مجموعه های موثر سیاسی کنونی نارسا است و دوگانه اصلاح طلب و اصول گرا نیز به مانند دوگانه چپ و راست موضوعیت خود را در تطبیق با واقعیت های موجود از دست داده است.