دیدبان

یادداشت اقتصادی/

ثروت و اشتغال از مسیر پتروپالایش؛ بدون نگرانی از تحریم

کشورمان می تواند با احداث پتروپالایشگاه ها با استفاده از منابع مردمی به جای صادرات نفت خام، از این منبع عظیم و استراتژیک انرژی در راستای ثروت افزایی و اشتغال آفرینی به صورت حداکثری استفاده کند بدون آنکه نگران تحریم‌های غرب باشد.