دیدبان

40 پاداش بزرگ برای یک زیارت

شفاخانه فیض است و هر کس حتی یکبار او را زیارت کند صفاى دل و قداست روان کوچکترین پاداش وعده داده شده است، چه برسد به اینکه با معرفت و شناخت مهمانش شوی!

پاداش ایران به غول‌های نفتی

رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت با تشریح 7 ویژگی نسل جدید قراردادهای نفتی از تعریف نظام پاداش در قراردادهای نفتی ایران خبر داد و گفت: در مدل جدید قراردادهای نفتی 7 زمینه فعالیت دیده شده است.