دیدبان

دنیای پس از افول امریکا

بیدیشا بیسواس، استاد علوم سیاسی دانشگاه وسترن واشنگتن درباره افول امریکا و تأثیر آن بر روابط امریکا با کشورهای متحدش سخن می گوید و در این میان توجه ویژه ای به بهره برداری چینی ها از این فرصت پیش آمده، دارد.

بررسی جنایات آمریکا در ویتنام

رابرت مک نامارا وزیر دفاع پیشین آمریکا از نظریه‌پردازان اصلی جنگ ویتنام محسوب می‌شود و به او لقب معمار جنگ ویتنام را داده‌اند. پس از شکست و خروج آمریکا از ویتنام، به منفورترین چهره در میان مردم آمریکا بدل شد.

انتشار اسناد فوق سری جنگ ویتنام ۴ دهه بعد از جنایت آمریکا

اسناد و مدارک فوق سری جنگ ویتنام موسوم به "اوراق پنتاگون" ۴ دهه پس از آنکه بخشی از آن توسط روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد فاش شده است که این مساله آزادی مطبوعات و رسانه‌های خبری در آمریکا را به شدت به چالش کشیده است.