دیدبان

وزیر بهداشت حال توهین دارد حوصله نقد ندارد

وزیر بهداشت در حالی بر پرهیز از تخریب و تحقیر مسئولان و حراست از بیت‌المال تأکید کرد که خودش در هفته گذشته با اظهاراتی توهین‌آمیز به سرداران نظام حمله کرد و معاونش بدون هیچ‌گونه توبیخی با دریافت ماهانه 70 میلیون تومان یکی از رکوردداران دریافت‌های نجومی است.