دیدبان

پنج "علامت سوال" جدی بر اظهارات شنبه‌ شب عراقچی

گفتگوی عباس عراقچی با برنامه "نگاه یک" درباره چشم انداز توافق، حداقل در پنج موضوع محوری ازجمله ماهیت توافق، نقش پارلمان‌ها، رسمیت توافق، قطعنامه شورای امنیت و زمان لغو تحریم‌ها ابهامات جدی ایجاد کرده است.