دیدبان

ادامه نژادپرستی هیتلر در آلمان کنونی

شاید کسی فکر نمی‌کرد بعد از گذشت 70 سال از مرگ آدولف هیتلر رهبر آلمان، تمام باورهای او در خصوص «پاکی» نژادی و برتری «نژاد ژرمن»- که آن را «نژاد ارباب» می‌نامید- دوباره در آلمان سر در بیاورد.