دیدبان

عکس/ حراج نوزادان در ایتالیا

حدود 5 دهه پیش ایتالیایی ها برای داشتن فرزند کمتر نوزادان خود را می فروختند. تصویر دو نوزاد گریانی که در سال 1940 برای فروش از دیوار آویزان شده اند، اکنون سوژه شبکه های اجتماعی شده است.

رشد صدور مجوز سقط جنین در سال گذشته

استان‌های تهران با ۹۹ هزار و ۱۲۶، خراسان رضوی با ۴۶ هزار و ۲۲۴ و اصفهان با ۳۸ هزار و ۷۹۱ بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با ۲ هزار و ۹۲۱، ایلام با سه هزار و ۶۴۷ و سمنان با چهار هزار و ۵۳۸ نفر کمترین مراجیعین نزاع را داشته‌اند.