دیدبان

رویترز: امتناع شرکت‌های خارجی از حمل نفت ایران

رویترز از خودداری شرکت های کشتیرانی خارجی برای انتقال نفت ایران با وجود رفع تحریم ها خبر داد و نوشت: برخی از محدودیت های آمریکا علیه تهران همچنان پابرجاست که مانعی عمده بر سر راه داد و ستدهای نفتی و تانکری است که به دلار ارزش گذاری می شوند.

توضیحات شرکت ملی نفت ایران درباره توقف در توسعه میدان نفتی آرش

شرکت ملی نفت ایران با ارسال توضیحاتی با اشاره به افت شدید فشار در میدان مشترک هنگام، دلایل تاخیر و توقف در طرح توسعه برخی از میادین مشترک نفتی با کشورهای عربی همچون آرش، اسفندیار، فرزاد A و B و فروزان را اعلام کرد.