دیدبان

مناسبات آمریکا و اعراب در مقابله با جنگهای نامنظم 2

معرفی و ذکر چالشهای مُدل «به وسیله، با و از طریق» (By, With, and Through)

ایالات متحده در حال حاضر مدل «به وسیله، همراه و از طریق» را در سوریه و عراق عملیاتی کرده است اما کارآمدی این طرح منوط به همکاری دیگر شرکای منطقه‌ای مانند عربستان، مصر، اردن و امارات متحده خواهد بود تا با مشارکت بازیگران دولتی و غیردولتی منطقه بتوانند با تهدیدهای نامتقارن منطقه مقابله نمایند.

ترامپ: چالشِ بزرگ نظم جهانی آمریکامحور

باوجودآنکه بسیار وسوسه‌برانگیز است که وضع موجود را به ترامپ و سیاست‌های وی نسبت دهیم اما این افول قدرت از پیش از او آغازشده بود. گرچه رئیس‌جمهور بعدی آمریکا تلاش خواهد کرد که آمریکا را به نسخه کلاسیک سیاست خارجی آمریکایی بازگرداند.

بدون مشارکت روسیه، نظم نوین جهانی ممکن نخواهد بود

به عقیده "کیسینجر"، سیاستمدار برجسته آمریکایی، روابط روسیه و آمریکا در حال حاضر در حالت انجماد و توقف قرار دارد، ولی ایجاد نظم جهانی جدید نیازمند احترام متقابل و همکاری این دو کشور و برخوردی واقع بینانه به منافع ملی همه کشورهای جهان است.
مهدی رفعتی پناه، مجتبی عزیزی

نقش، تاثیر و سازوکار سازمان وکالت امامیه در گسترش شیعه در ایران

این پژوهش درصدد است تا به نقش سازمان وکالت در تغییر دین در ایران بپردازد و ضمن نشان دادن وضعیت نظمِ جامعه ایرانی در دوره ساسانی، به ساز وکار تغییر دین در قرون اولیه اسلامی و بهره برداری سازمان وکالت از این وضعیت بپردازد.
دکتر حسن عباسی:

فقط ایران می‌تواند ایدئولوژی جایگزین نئولیبرالیسم را ارائه کند

رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال معتقد است که در نظم آینده، قدرت نرم حرف اول را می‌زندو اصالت با قدرت نرم است و باید دید که چه کشوری ذیل قدرت نرم متد و روش متفاوتی برای اداره جهان ارائه می‌کند.
مروری بر سناریوهای جدید شکل گرفته در سپهر سیاست

اسلام؛ تنها ایدئولوژی قدرتمند نظم جدید جهان

هژمونی قدرت در صحنه بین الملل رویایی است که بسیاری دولتمردان آن را حق کشور خود می دانند. جهانی تک قطبی، دوقطبی، چند قطبی و ... ماحصل همین امیال است که می تواند در کوتاه مدت و یا بلند مدت محقق شود. کشورهای جهان بالاجبار یا با اختیار درگیر این تقسیم بندی ها شده اند، اما بعد از فروپاشی شوروی سوال اینجاست که گفتمان غالب در سپهر سیاست چگونه شکل خواهد گرفت؟
تبین سخنان رهبر انقلاب در خصوص شکل گیری نظم جدید جهانی

جایگاه ایران در نظم جدید جهانی کجاست؟

انقلاب اسلامی مقدمات پیدایش نظم جدید جهانی و شکل گیری تمدن اسلامی را فراهم کرده و با فروپاشی نظام کمونیستی شرق و دست و پنجه نرم کردن غرب با بحران های اقتصادی و اجتماعی، نظم جدید درحال شکل گیری است، میان دو جبهه استکبار و مستضعفین بر سر این که چه کسی بتواند بهتر نقش خود را ایفا کند و جایگاه بهتری داشته باشد رقابت و نزاع است و ایران اسلامی در نوک پیکان این مبارزه قرار دارد.
فواد ایزدی:

در نطم آینده جهان ایران و مقاومت یک قطب قدرت هستند

فواد ایزدی با اشاره به افول قدرت آمریکا و با تاکید بر لزوم فهم درست از تحولات جهانی تاکید کرد: اگر در زمانی که خود آمریکا اعتراف می‌کند که کدخدا نیست، تفکر ما این باشد که امریکا را کدخدا بدانیم، کشور را دچار مشکل می‌کنیم.

بایسته های جریان شناسی فرهنگی

مجتبی شاکری استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران است فرصتی دست داد تا با این فعال فرهنگی درخصوص بایسته های جریان شناسی فرهنگی گفت و گویی کنیم که در ادامه می خوانید