دیدبان

قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان نقص دارد

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی با بیان اینکه قانونی که هم اکنون با عنوان نظارت بر رفتار نمایندگان وجود داشته و بر اساس آن اعمال قانون می‌شود دارای نقص است اما متاسفانه این قانون دست هیات نظارت را بسته و به شدت این هیئت را محدود کرده گفت: هیچ کس جز نمایندگان بر رفتار همکاران خود در مجلس اشرافیت ندارد.

دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» تأکیدی بر مؤکدات قانونگذار

یک وکیل دادگستری گفت: همانطور که در قانون اساسی و قوانین عادی بر حفظ حقوق عامه تاکید و تصریح شده است؛ رئیس قوه قضائیه هم در دستور العمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» به قضات یادآوری کرده که به این موضوع توجه کنند.
نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی (۱)

ساختار نظارت بانکی در کشورهای جهان چگونه است؟

نظارت بر بانک ها و موسسات مالی در کشورهای مختلف، به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام بانکی مطرح است؛ هرچه این نظارت دقیقتر و قوی تر باشد، تخلفات کاهش یافته و اقتصاد با مخاطرات کمتری مواجه خواهد شد.

از سرپرستی غیرقانونی نوبخت 5ماه گذشت!

محمد باقر نوبخت در تاریخ 26 مرداد سال 92 به عنوان 1- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و 2- سرپرست معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور منصوب شده ، این در حالی است که از پنج ماه قبل سرپرستی وی غیرقانونی و مصداق تخلف وی و مقام صادر کننده است