دیدبان

خیمه سنگین پوشاک ترک روی صنعت نساجی ایران

تا وقتی کالای ایرانی به سطح کیفیتی حداقل شبیه برندهای خارجی نرسیده است، اقدام به برگزاری عرضه مشترک محصولات اقدامی غلط است، چرا که حق انتخاب را از مشتری گرفته و او را لاجرم به سمت انتخاب و خرید برند خارجی مذکور سوق می دهد.