دیدبان

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

درحالی که مردم در شرایط سخت اقتصادی ناشی از مدیریت ضعیف دولتمردان می‌سوزند و می‌سازند، جناب مشاور به جای پاسخگویی به وضعیتی که در نتیجه مشورت‌دهی‌های خود به وجود آورده، مشغول متلک ‌پرانی‌های توییتری به این و آن است.

حاج سعید قاسمی: اگر موسوی به قانون تمکین کرده بود در انتخابات ۹۲ علمدارش بودم

یادتان هست 84 چه جوری رای دادیم؟ دل تو دلمان نبود. ولله قسم در انتخابات احمدی نژاد همه می گفتند خدایا ما می دانیم که این رای نمی آورد، ولی ما حاضر نیستیم به آن تفکر رای بدهیم، هرکسی بیاید با این تفکر و قربت الی الله رای را می انداختند در صندوق. خدایا بسم الله الرحمن الرحیم. تو از ما راضی باش و شد آن واقعه بزرگ.