دیدبان

"ضربت ذوالفقار" بر سر دشمنان در ۷۰۰کیلومتری/ خانواده موشک‌های سوخت جامد مرکب ایرانی ۳عضوی شد + فیلم

خانواده موشک‌های فاتح ۱۱۰ با رونمایی از موشک ذوالفقار "۹عضوی" و خانواده موشک‌های ایرانی که از سوخت جامد مرکب بهره‌ می‌برند نیز با رونمایی از این موشک "۳ عضوی" شد.