دیدبان

انقلابی‌گری از اندیشه تا عمل سیاسی

بررسی رفتار انتقادی سلیمی نمین و قوه‌ قضائیه

افرادی مانند مهندس سلیمی‌نمین در عین حال که طالب مبارزه با فساد و دارای دغدغه‌ مقدسی هستند، بایستی با دوراندیشی بیشتر نسبت به عملکرد خود، به ترویج مطالبه‌گری برای مبارزه با فساد ادامه دهند.

اطلاعیه دفتر احمدی نژاد پیرامون محکومیت رحیمی

به دنبال بهره برداری سوء برخی رسانه ها و محافل سیاسی از موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی ، دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم با صدور اطلاعیه ای ، تاکید کرد که سیاست بازان حرفه ای و برخی رسانه ها موفق به انتقام کشی از ملت ایران نخواهند شد.

آیا ریاست فائزه هاشمی بر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات قانونی است؟

انتخاب فائزه هاشمی به عنوان رئیس جدید انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با وجود محرومیت پنج ساله وی از تمام فعالیت‌های سیاسی ، فرهنگی و مطبوعاتی ایراداتی قانونی را متوجه فعالیت این انجمن در آینده می‌کند.