دیدبان

مصاحبه با تهیه کننده برنامه سمت خدا

"سمت خدا" از تلویزیون خداحافظی می کند؟

اولین بار 14 اسفند آقای ماندگاری یک فراخوان حمایت از مدیران صدا و سیما داد. مبنی بر اینکه امروز صدا وسیما آنتن خود را به فروش گذاشته است. مردم شما بیایید و به مدیران رسانه ملی اعلام کنید که حاضر هستید چند فیلم و سریال کمتر بینید اما صدا وسیما آنتن اش را به سرمایه داران نفروشد.
در سبک زندگی اسلامی آرامش از آسایش مهم تر است/ چرا پیغمبر با عموی خود قطع رابطه کرد

سبک زندگی فاطمی در گفتگو با حجت الاسلام ماندگاری

از آنجایی که علماء و شهداء در زمان ما هستند نشانگر این است که ما هم می توانیم سبک زندگی دینی درستی داشته باشیم. سبک زندگی اسلامی ضمن اینکه به آسایش فکر می کند، ولی آرامش از آسایش برایش مهم تر است. برای سبک زندگی غربی، آسایش از آرامش مهم تر است./ سبک زندگی فاطمی یعنی مواظب باش خدا را در افکارت گم نکنی