دیدبان

بررسی سفر رئیس جمهور به تاجیکستان و قرقیزستان

آیا دروازه شانگهای به روی ایران باز خواهد شد؟

عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای، شکستی است که از سوی ایران و روسیه به ایالات متحده امریکا تحمیل می‌شود. زیرا از یک سو ناکارآمدی تحریم‌ها و تلاش‌های امریکا جهت انزوای ایران نمایان می‌گردند و از سوی دیگر روسیه در مواجهه خود با غرب به یک پیروزی مهم دست می‌یابد. ضمن آنکه پیوستن ایران با توان بالای اقتصادی به این سازمان به نفع سایر اعضا به ویژه چین خواهد بود.

خط اسرائیلی در مذاکرات آلماتی به دنبال چه هدفی است؟

دور جدید مذاکرات 1+5 با ایران در آلماتی قزاقستان تا چند روز آینده شروع خواهد شد و طرف ایرانی منتظر پیشنهادات جدید طرف غربی- آمریکایی است، اما آنچه سبب می شود مذاکرات به بن بست برسد شیطنت های طرف آمریکایی و نفوذ خط اسرائیلی در سایه مذاکرات است.