دیدبان

گفتگو با کامران غضتفری، نویسنده و محقق تاریخ/

عهد شکنی‌ آمریکا از زبان نویسنده «راز قطعنامه»

نویسنده کتاب «راز قطعنامه» با انتقاد از این ادعا که «نقض توافق برای آمریکا هزینه سیاسی دارد»، اظهار داشت: منظور از هزینه سیاسی چیست؟ آقایان چند مورد سراغ دارند که آمریکا تعهدات خودش را در برابر یک کشور نقض کرده باشد و برایش کوچکترین اهمیتی قائل باشد.