دیدبان

مدل مقاومت انقلابی

همان تفکر و جریان متمایل به سازش که برجام را به اصطلاح فتح‌الفتوح جا می‌زد؛ ردپایش در حقوق‌های نجومی بر ملا می‌شود و متاسفانه بدون آنکه با این پدیده شوم برخورد کند می‌خواهد آن را طبیعی جلوه دهد و حتی برخی پرداخت حقوق‌های نجومی را قانونی قلمداد می‌کند.
دیدبان بررسی می کند

جریان شناسی غرب گرایی در اخوان المسلمین مصر

در اندیشه حسن البناء بیشترین تمرکز بر مبارزه با استعمار غربی و احیای خلافت اسلامی در سرزمین های اسلامی بود. به اعتقاد حسن البنا پیروی از فرهنگ غربی اصلی ترین عامل انحطاط جوامع بشری است. با این حال از پذیرش جنبه های مثبت آن نیز استقبال می کرد. این تفکر به مرور زمان توسط دیگر رهبران در جماعت اخوان تغییر یافت. یکی از این افراد که نقش عمده ای در نزدیکی اخوان به آمریکا داشت دستیار خارجی محمد مرسی به نام «عصام الحداد» بود.