دیدبان

رشد حجاب در مصر

با توجه به واقعیت های آماری در حوزه پوشش و حجاب زنان در مصر، ضعف‌های مختصر گروه های اسلام گرا، تمایل گروه‌های فمینیستی برای نزدیک نمودن دیدگاه‌ها و سرازیر شدن سرمایه‌ها و توجهات سازمان‌های غربی و بین‌المللی، اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه نسبت به مقوله‌ زنان جهت تضمین خواست عموم زنان مصری برای داشتن پوششی اسلامی ضروری به‌نظر می‌رسد.
دیدبان بررسی می کند

تاثیرات سید قطب بر گروهک های جهادی تکفیری

اولین هسته های تشکیل جریان موسوم به «قطبی» در میان جوانان اسلام گرای مصری دهه پنجاه و شصت که به اتهام ارتباط با گروههای تروریستی در زندان القناطر بازداشت شده بودند، شکل گرفت. این افراد تحت تاثیر اندیشه های سید قطب جامعه خود را در شرایط جاهلی پنداشته و مردم و حاکمان مسلط بر جوامع اسلامی از جمله مصر را به دلیل عدم رعایت و اجرای قوانین شریعت محکوم و کافر می دانستند.
قاهره بر سر دو راهی روسیه - آمریکا

السیسی مصر را به کدام سمت سوق خواهد داد؟

دو کشور روسیه و مصر در زمان جمال عبدالناصر دارای روابط خوبی در صحنه تعاملات دیپلماتیک بودند، اما با روی کار آمدن انور سادات و بعد از آن حسنی مبارک و چرخش آنها به سوی آمریکا تا حدی در روابط دو جانبه میان این دو کشور خلل به وجود آمد. با این حال دولت السیسی رویکرد جدیدی را در سیاست خارجی بنا نهاده است که نگاه به روسیه یکی از مولفه های اساسی آن محسوب می گردد که دولتمردان آمریکایی از چنین وضعیتی رضایت ندارند.