دیدبان

افزایش بودجه دفاعی در مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معتقدیم نه تنها نباید بودجه دفاعی و نظامی کاهش داشته باشد بلکه بایستی افزایش نیز پیدا کند و تمام توان خود را در کمیسیون و صحن علنی مجلس به کار خواهیم بست تا افزایش بودجه دفاعی انجام پذیرد.

حضور طیب نیا در صحن علنی مجلس

مجلس شورای اسلامی در روزهای یک‌شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده جلسه علنی دارد که در مهم‌ترین بخش‌ها قرار است وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سؤال ۳ نماینده در یکی از این جلسات حضور یابد.

سخنان امروز لاریجانی پیش از دستور

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لوازم استعمار و استثمار خلق با ویترین غلط انداز آزادی و حقوق بشر بیش از همه اعصار فراهم گردیده است و ظلم و ستم و گسترش فساد هوای تنفسی زندگی مبتنی بر فطرت سالم را تنگ کرده است.