دیدبان

جریان شناسی احزاب خارجی - 6

معرفی احزاب اصلی چین

حزب کمونیست چین در حال حاضر بیش از 89 میلیون نفر عضو دارد و بزرگترین حزب سیاسی در جهان محسوب می‌شود. با توجه به اینکه جمهوری خلق چین عملاً یک حزب اصلی دارد، دبیرکل (رهبر) حزب دارای بیشترین قدرت در کشور است و به عنوان «رهبر عالی‌مقام» (Paramount Leader) ایفای نقش می‌کند.

تقویت نظامی چین

رئیس جمهوری چین از مقامات ارشد ارتش این کشور خواست تا با تقویت آمادگی نظامی، خود را برای مقابله با موقعیت‌های اضطراری آماده کنند.