دیدبان

قسمی که باهنر خورد تا دوباره رای بیاورد

وی افزود: در این جلسه انتقادات تندی نسبت به عملکرد محمدرضا باهنر درخصوص همراهی با فراکسیون اصولگرایان وبرخی نمایندگان منتسب به جبهه پایداری مجلس مطرح شد که باهنر نیز ضمن پذیرفتن انتقادات قسم خورد که در آینده همراه با فراکسیون رهروان و لاریجانی باشد و زمانی که نمایندگان قسم وی را شنیدند مجاب شدند که دوباره به او رای بدهند.