دیدبان

مصباحی مقدم:

رئیس جمهور ما متاسفانه با مسائل اقتصادی آشنا نیست

حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: ما رئیس جمهوری داریم که که متأسفانه با مسائل اقتصادی آشنا نیست. پس از بیانات رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی، در بیانات دولت از این واژه بسیار استفاده شد اما در عمل چیزی ندیدیم. هاشمی درباره شورایی کردن رهبری کاری نمیتواند بکند.