دیدبان

توافق آدانا به اردوغان کمک می‌کند که از درخت پایین بیاید!

​​​​​​​سفیر سوریه در ترکیه در سخنانی گفت که پیشنهاد روسیه برای توافق "آدانا" با هدف محدود کردن طرح گسترش حضور ترکیه در سوریه است و این طرح به رئیس جمهوری ترکیه کمک می‌کند که "از درخت وعده‌های خود پایین بیاید".