دیدبان

خارج از دید- 19

قصه کلاغ و روباه

شاید شما کلاغ را با ضرب‌المثل یک کلاغ چهل کلاغ بشناسید. خاطره‌ای هم با قصه زاغ و روباه داشته باشید. هستند کسانی که هنوز قارقار صبحگاهی کلاغ را بد یُمن می‌پندارند. هفته پیش به لطف سایت انصاف نیوز کلاغی بر تیتر رسانه‌ها نشست.

حاج سعید قاسمی: اگر موسوی به قانون تمکین کرده بود در انتخابات ۹۲ علمدارش بودم

یادتان هست 84 چه جوری رای دادیم؟ دل تو دلمان نبود. ولله قسم در انتخابات احمدی نژاد همه می گفتند خدایا ما می دانیم که این رای نمی آورد، ولی ما حاضر نیستیم به آن تفکر رای بدهیم، هرکسی بیاید با این تفکر و قربت الی الله رای را می انداختند در صندوق. خدایا بسم الله الرحمن الرحیم. تو از ما راضی باش و شد آن واقعه بزرگ.