دیدبان

"سه سین"، معمای سه سعید وزارت اطلاعات

خبرمربوط به دستگیری یکی ازعوامل انفجار۷تیر یا ۸شهریوریعنی کلاهی یا کشمیری که بعدا به زهره عطریانفر و نهایتافهیمه اروانی تبدیل شد و بالاخره با طرح عدم همکاری پلیس البانی این خبرمختومه شد، بهانه ای شد که به این مطلب پرداخته ویاداوری گردد درمرداد ۱۳۶۷فردی دستگیر شد که بزرگ و سرجمع تمام عومل نفوذی بود و کلاهی ،کشمیری و سرهنگ معزی جز عوامل وی محسوب می شدند.

کاریکاتور / سعید حجاریان

سعید حجاریان در مقاله‌ای با نام «فرهنگ عاشورا، فرهنگ اربعین» که در روزنامه آرمان (روز ۷ آبان) چاپ شد به تفسیر خاصی از فرهنگ عاشورا و فرهنگ اربعین پرداختنه‌اند. بر اساس مدعیات وی، فرهنگ عاشورا فرهنگ عارفانه‌ای است که خود را مکلف به وظیفه می‌داند و چندان در بند نتیجه نیست اما پس از رخداد حادثه عاشورا فرهنگ شیعی و سیاست گذاری امامان شیعه با هدف بقای نظام شکل عقلانی به خود گرفت. با همین مدعا ایشان معتقد است نظام ایران نیز برای حفظ بقای خویش باید از فرهنگ عاشورا به سمت فرهنگ اربعین حرکت کند و به الزامات عقلانی گفتمان بقاء مقید باشد.