دیدبان

پرویز سروری در گفت و گو با «دیدبان»؛

مذاکره با آمریکا در موضوعات منطقه ای و حقوق بشر بی معناست

یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مذاکره باید بر اساس اهداف و زمینه های مشترک انجام شود، گفت: "مذاکره ما با آمریکا در موضوعات منطقه ای و حقوق بشر بی معنا است."