دیدبان

سردار صفوی:

سیستان و بلوچستان با بودجه‌های مختصر دولتی قابل پیشرفت نیست

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه سیستان و بلوچستان با بودجه‌های مختصر دولتی قابل پیشرفت نیست، گفت: توانمندسازی فرهنگی و معیشتی راه حل مشکلات اساسی سیستان و بلوچستان است.