دیدبان

ابهامات سازوکار مالی «اینستکس»

​​​​​​​بعد از گذشت ۹ ماه اروپایی ها بالاخره از تدبیرشان با عنوان «اینستکس» رونمایی کردند اما این سازوکار نه تنها اهداف مد نظر ایران را تأمین نمی کند، بلکه اختیارات حاکمیتی ایران در زمینه تبادلات خارجی را به کشورهای اروپایی واگذار می کند.