دیدبان

عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و سودان، اهداف و پیامدها

عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حکومتی سودان با طراحی امارات و عربستان در چارچوب معامله قرن و روند سازش با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرده است. مردم سودان این دیدار را خیانت به انقلاب سودان و آرمان فلسطین می‌دانند.
یک کارشناس منطقه در گفتگو با دیدبان عنوان کرد:

نقش رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا در کشتار بیرحمانه مسلمانان در هند 

سید جعفر قنادباشی کارشناس بین الملل نقش آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در کشتار مسلمانان در هندوستان را مشخص دانسته و گفت: همه به خوبی می دانستند که ورود ترامپ به هند می تواند زمینه ساز تغییراتی در این کشور در مسیر ضربه زدن به مسلمانان باشد. 

معامله‌ای پس از یک قرن مبارزه

خبرها حکایت از آن دارد رژیم صهیونیستی با پشتوانه سیاسی و دیپلماتیک آمریکا به زودی طرح موسوم به معامله قرن را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. معامله قرن، مقدمه اشغال سرزمین‌های اسلامی به طُرُق گوناگون خواهد بود.

صلح اقتصادی جدا از مسیر سیاسی نیست

رئیس تشکیلات خودگردان ضمن اعلام اینکه حامیان «معامله قرن» با صحبت از صلح اقتصادی می‌خواهند مسأله فسطین را به مسأله‌ای انسانی ـ اقتصادی تبدیل کنند، تأکید کرد صلح اقتصادی و مسیر سیاسی، جدا از هم نیست.

سلاح‌ هسته‌ای رژیم صهیونیستی تهدیدی برای جهان است

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان در سومین اجلاس کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ۲۰۲۰ تأکید کرد سلاح‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی صلح و امنیت منطقه و فراتر از آن را تهدید می‌کند.