دیدبان

دولت رمّالان

بهتر نیست مسئولین عالی رتبه دولتها به جای گوش سپردن به رمالان و جن‌گیرانی که سنجش صحت و سقم ادعاهایش ممکن نیست به رهنمودهای صریح، روشن و مستدل رهبر معظم انقلاب به عنوان فقیهی فرزانه و پارسا که بی‌شک موید به تأییدات الهی است گوش فرا دهند؟

رمال‌ ها درکمین چه کسانی هستند؟

از دیدگاه جامعه شناسی افرادی که سراغ رمالی و فالگیری می‌روند، دسترسی به اطلاعات صحیح نداشته و با وعده‌های پوچ این افراد خود را دلخوش می‌کنند. به طور کلی افرادی که زمینه دینی و مذهبی دارند اما اطلاعاتشان پایین است بیشترین قربانیان این تبهکاران هستند.

چه کسانی مشتری خرافات‌اند؟

بسیاری از ما وقتی درباره خرافات با دوستانمان صحبت می‌کنیم، باورهای خرافی را نفی می‌کنیم یا حتی آنها را به تمسخر می‌گیریم. اما گاه می‌بینیم کسانی به این باورهای خرافی عمل می‌کنند که به لحاظ‌ شأن اجتماعی، تفاوت چندانی با ما ندارند.