دیدبان

تصمیم کشورهای عربی برای به رسمیت شناختن اسرائیل!

بطش در اظهارات ویژه ای به روزنامه "الاستقلال" خاطر نشان ساخت کشورهای عربی در منطقه تصمیم گرفتند که کشور "اسرائیل" را به رسمیت بشناسند و در حال حاضر تفاهماتی پیرامون این مساله میان کشور های عربی و "اسرائیل" برقرار است.

معنای سکوت اصلاح طلبان در برابر اظهارنظر اخیر زیباکلام و به رسمیت شناختن اسرائیل چیست؟

رژیم صهیونیستی نیز که استاد اصلاح طلب دانشگاه تهران بر اساس نظر سازمان ملل آن را به رسمیت می شناسد همچون آمریکا در همین مسیر افتاد و برای این ارگان بین المللی موردقبول سازمان ملل اعتباری قائل نیست.