دیدبان

توهم دوباره "نسبت آرای بالا" در انتخابات مجلس

تلاش ناکام جریان فتنه زده در تقلیل دادن و یا به فراموشی سپردن حوادث بعد از انتخابات به این علت انجام می شود که خود آنها از ‏اهمیت حوادث سال 88 آگاه هستند و می دانند که در صورتی که به ریشه های فتنه پرداخته شود، یقیناً افراد فتنه زده دیگر جایی در ‏حاکمیت نخواهند داشت.