دیدبان

تغییر قانون نظارت بر صدا و سیما

باید دید با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های متمادی بارها نسبت به مدیریت و عملکرد صدا و سیما انتقاد کرده و خواستار تغییر این نوع مدیریت بوده‌اند، تا کی باید منتظر راه حلی مناسب برای این مسأله بود؟
دیدار با صغری شعبانی مادر گرامی شهید قهرمان ذوالقدری

قصه ننه صغری و قهرمان ذوالقدری

ای مادرم، ای کسی که در زندگیت آنقدر زحمت مرا کشیده ای که با هیچ زبانی و هیچ قلمی نمی توانم ذره ای از آن را سپاس گویم. تو به خاطر ما دردها و رنجهای بسیاری تحمل کرده ای. مادر از تو می­خواهم که زینب گونه با مسائل برخورد کنی و رفتن و جدا شدن من از شما هیچگونه موجب بی تابی تو نشود.