دیدبان

بازگشت سوریه به اتحادیه عرب

وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که بازگشت سوریه به اتحادیه عرب به حل‌وفصل اوضاع سیاسی در این کشور کمک می‌کند و وزیر خارجه عمان نیز معتقد است برخی کشورهای عرب برای بازگشت سوریه به جمعشان مانع‌تراشی می‌کنند.

اعراب، رو به دمشق

معاون وزیر امور خارجه کویت پیش بینی کرد: در روزهای آینده تعداد بیشتری از سفارتخانه های کشورهای عربی در سوریه بازگشایی شود.