دیدبان

بررسی ابعاد تهدید به نیروی زمینی عربستان؛

جهنم سعودی ها در سوریه رقم خواهد خورد!

اگر سعودی ها صرفا در خیال درگیری با نیروهای دولت سوریه هستند، در اشتباه فاحشی به سر می برند. در حال حاضر به نظر نمی آید که هیچ بازیگر عاقلی با لشکرکشی علیه دولت مشروع دمشق به پیروزی دست یابد؛ چرا که قصه حاضر سوریه با منافع متضاد و مشترک بازیگران زیادی از جمله بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای گره خورده است.

چرایی جنگ جنون‌آمیز آل‌سعود علیه سوریه/ اسامی مهمترین تروریست‌های سعودی کشته‌شده

دخالت عربستان سعودی در سوریه از طریق گروه‌های مرتبط با القاعده آغاز شد که ارتباط نزدیکی با بندر بن سلطان رئیس سازمان اطلاعات این کشور دارند و این گروه‌ها به‌منظور عملیات انفجار و ترور در داخل سوریه به خدمت گرفته شده‌اند.