دیدبان

بنزین های داخلی بهتر از وارداتی است

پیام کهتری کارشناس سیاست‌گذاری حوزه انرژی با اعلام این که کیفیت بنزین وارداتی از بنزین تولید پتروشیمی‌ها پایین‌تر است گفت: تاکنون مدعیان سندی مبنی بر آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ها ارائه نکرده‌اند.