دیدبان

رمز و راز خستگی‌های مزمن

کمبود خواب، ورزش نکردن در حالت خستگی، ننوشیدن آب به اندازه مورد نیاز بدن، کاهش سطح آهن خون، کمال‌گرایی، صبحانه نخوردن و ناتوانی در «نه» گفتن از عادات بدی هستند که موجب می شوند شما بیش از حالت طبیعی احساس خستگی داشته باشید.