دیدبان

اردشیر زاهدی: عملکرد جمهوری اسلامی قابل تمجید است

وزیر خارجه و آخرین سفیر رژیم شاهنشاهی ایران در مصاحبه‌ای به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، عملکرد جمهوری اسلامی ایران را قابل تمجید توصیف کرد و گفت تصور گروه‌های برانداز برای تغییر نظام در ایران «خوش‌خیالی» است.

همه اصلاح طلبان خیانتکار نیستند

تمام این اقدامات ناشی از دیدن سبک زندگی غربی‌ها و کور شدن با مشاهد صنعت و علم و تکنولوژی فرنگی‌ها بود که البته در اروپا تمام این پیشرفت‌ها در نتیجه یک اصلاح طلبی بزرگ در تاریخشان به شمار میرفت.